top of page

HYRJE

PV diellore është burimi i energjisë së rinovueshme me rritjen më të shpejtë. Ata do të furnizojnë 1/4 e fuqisë botërore deri në vitin 2050. JV Group po fuqizon njerëzit në të gjithë botën dhe në të gjitha fushat e jetës së përditshme.

JV Group ndihmon në zbutjen e miliona emisioneve të CO2 çdo vit.

Search
bottom of page